Wednesday, December 23, 2015

'પ્રેમ કોને કહેવાય ?'..........

ખરેખર વાંચવાલાયક .....

એક પ્રાથમિક શાળામાં ૪ થી ૮ વર્ષનાં બાળકોને 'પ્રેમ કોને કહેવાય ?' એવા સવાલનો જવાબ આપવાનું કહેવામાં આવ્યું ત્યારે આટલાં નાનાં બાળકોએ
જે જવાબો આપ્યા તે અચંબો પમાડે તેવા હતા. એમાંના ઘણાં બાળકોના જવાબો પરથી તો એ ટબૂડિયાઓને પ્રેમ શબ્દની સમજણ મોટા માણસો કરતા પણ વધારે પડે છે એવું જ લાગે ! તો એમની ભાષામાં જ એ જવાબો જોઈએ :


૧ -  મારા દાદીને સાંધાનો વા થયેલો છે.એ વાંકા નથી વળી શકતા એટલે એમના પગના નખ કાપવાનું તેમ જ રંગી આપવાનું કામ મારા દાદા પોતાને હાથના સાંધા દુ:ખતા હોવા છતાં નિયમિત કરી આપે છે, એને પ્રેમ કહેવાય !
- (રિબેકા, ૮ વર્ષ)

૨ -  'જ્યારે તમને કોઈ ચાહતું હોય ત્યારે એ તમારું નામ બીજા કરતા કંઈક જુદી રીતે જ બોલે છે ! તમને એવું લાગે કે તમારું નામ એના મોઢામાં ખૂબ સલામત છે, એ જ પ્રેમ !' - (બિલિ, ૪ વર્ષ)

૩ -  'પ્રેમ એટલે તમે કોઈની જોડેનાસ્તો કરવા જાઓ અને તમારી મનપસંદ પોટેટો-ચિપ્સ બધી જ એને આપી દો,બદલમાં એની પ્લેટમાંથી કંઈ પણ લીધા વિના.એ !' - (ક્રિસ્ટી, ૬ વર્ષ)

૪ -  'તમે જ્યારે અત્યંત થાકેલા હો ત્યારે પણ જે તમને હસાવી શકે એ પ્રેમ !'
- (ટેરી, ૪ વર્ષ)

૫ -  'મારી મમ્મી કૉફી બનાવ્યા પછી મારા પપ્પાને આપતા પહેલા એક ઘૂંટડો ભરીને ચાખી લે છે કે બરાબર બની કે નહીં !' બસ, એને જ પ્રેમ કહેવાય !
- (ડેની, ૭ વર્ષ.)

૬ -  'તમને ખૂબ જ ગમતી ભેટનું પેકેટ કોઈ આપે અને એ પેકેટ ખોલવાને બદલે તમને એ આપનારની વાતો સાંભળવામાં વધારે રસ પડે એ પ્રેમ !'
- (બૉબી, ૭ વર્ષ.)

૭ -  'એક છોકરી એક છોકરાને કહે કે તારું આ શર્ટ મને ખૂબ જ ગમે છે અને એ પછી છોકરો રોજે રોજ એ શર્ટ પહેરે એ પ્રેમ !' - (નોએલ, ૭ વર્ષ.)

૮ -  'એક વૃદ્ધ પુરુષ એક વૃદ્ધ સ્ત્રી એકબીજા વિશે બધું જાણતા હોવા છતાં વર્ષો સુધી જોડે રહી શકે એને પ્રેમ કહેવાય !' - (ટોમી, ૬ વર્ષ.)

૯ -  'મારી મમ્મી મને સૂવડાવી દીધા પછી મારી આંખ બંધ થયેલી જુએ ત્યારે હળવેથી મારા ગાલ પર પપ્પી કરે છે એ જ પ્રેમ !' - (કલેર, ૬ વર્ષ.)

૧૦ -  પ્રેમ એટલે - મારા પપ્પા કામેથી આવે ત્યારે ધૂળ ધૂળ હોય અને પરસેવાથી ગંધાતા હોય  છતાં મારી મમ્મી એની સામે હસે અને એમના ધૂળ ભરેલા વાળમાં હાથ ફેરવીને એમને ભેટી પડે - એ જ તો વળી !' - (ક્રિસ, ૭ વર્ષ.)

૧૧ -   -સવારમાં તમે હોમવર્ક કરતા હો એ વખતે તમે જેને દૂર હાંકી કાઢ્યું હોય
અને પછી આખો દિવસ ઘરમાં એકલું છોડી દીધું હોય એ ગલૂડિયું સાંજે તમે નિશાળે પાછા આવો ત્યારે તમારો ગાલ ચાટે એને પ્રેમ કહેવાય !' - (મૅરી એન, ૪ વર્ષ.)

નથી લાગતું કે આ ટબૂડિયાઓ પાસે પ્રેમ કોને કહેવાય એની ઉચ્ચ અને ઉત્કૃષ્ટ સમજણ છે ?

હવે એક નાનકડી વાત.

પડોશમાં રહેતા  દાદી ગુજરી ગયા ત્યારે ચાર જ વરસનો એક નાનકડો બાળક દાદાને મળવા ગયો એકાદ કલાક પછી એ પાછો ઘેર આવ્યો ત્યારે એની મ્મીએ પૂછ્યું કે, 'બેટા ! તેં વળી દાદાને શું કહ્યું ?' 'કંઈ નહીં મમ્મી !' બાળકે જવાબ આપ્યો, 'એમના ખોળામાં બેસી મેં એમને રડવામાં મદદ કરી !'
બસ, આ જ પ્રેમ ...!

No comments:

Post a Comment